PostHeaderIcon Реч директора

Школа прославља 60 година постојања и успешног рада. Одавно је познато да је ДОСИТЕЈ, угледна школска установа, позната и призната и у властитoј средини и од еминентних стручњака. Школа континуирано, организовано и плански обавља своју функцију, водећи рачуна да стимулише рад носилаца васпитно-образовног процеса, своје ученике и да на тај начин постиже завидне и адекватне резултате. Комплетна настава је стручно заступљена а целокупан рад школе темељи се на примени закона и правилника али и на сарадњи са ученицима, родитељима, школском управом и локалном самоуправом.

Наша школа се поноси превенствено квалитетним образовним наставничким кадром, повољним материјално-техничким условима рада. Колектив је доста подмлађен, тако да постоји добра позитивна атмосфера за рад и доказивање. Ако је неко и имао другачије навике, по доласку, у наш колектив прихватио је правила игре нашег тима.

Школа има велику подршку општине која подржава све наше активности. За ову годину смо планирали пресвлачење новог слоја асфалта спортских терена и обогаћивање школске библиотеке са око 2000 нових наслова.

У школи смо свесни значаја свих похвала које добијамо али радимо под мотом “УВЕК МОЖЕ БОЉЕ”.

Поносни смо на досадашњи рад, али и одлучни да учинимо максимум да младе генерације оспособимо и упутимо на прави пут у живот достојан човека.