PostHeaderIcon Превенција трговине децом и младима у образовању

За чланове три тима: Тим за заштиту деце од насиља, Тим за социјалну и здравствену заштиту деце и Тим за рад са осетљивом групом деце 13.10.2016.године одржано је представљање Пројекта „Превенција трговине децом и младима у образовању“.
Циљ овог предавања  је да учеснике упозна са феноменом трговине људима, карактеристикама радне и сексуалне експлоатације и принудне удаје као и са индикаторима за прелиминарно препознавање деце/ученика жртава трговине људима у образовном систему као и у систему полиције и социјалне заштите.

K640_IMAG1653K640_IMAG1648K640_IMAG1656K640_IMAG1651K640_IMAG1655K640_IMAG1654