PostHeaderIcon ДОЗВОЛИТЕ ДЕЦИ-Алекса Антић

ДОЗВОЛИТЕ ДЕЦИ

ДОЗВОЛИТЕ ДЕЦИ ДА СЕ ДРУЖЕ,

ДА СВАКОМ РУКУ ПРУЖЕ,

ДА ОД СРЕЋЕ БЛИСТАЈУ СВИ,

ДРАГИ ЊИХОВИ ПРИЈАТЕЉИ!

ДОЗВОЛИТЕ ДЕЦИ ДА ВОЛЕ,

ЊИХОВЕ ШУМЕ, ПОЉА, ЦВЕЋЕ!

ДОЗВОЛИТЕ ИМ ДА ТРЕПТЕ

ОД ЉУБАВИ И ОД СРЕЋЕ!

ДОЗВОЛИТЕ ДЕЦИ ДА ОДРАСТУ,

И ДА ИМАЈУ СВОЈА КРИЛА,

ДА ПОЛЕТЕ ЊИМА,

И ДА ДОНЕСУ СРЕЋУ СВИМА.