PostHeaderIcon Учитељица - Арсић Катарина

Учитељица

Учитељица зна да сабира

Учитељ зна да множи.

А и учитељи су такви,

а могу да буду мало строжи.

Учитељица зна шта су глаголи,

учитељица зна шта су придеви,

учитељица зна шта су именице,

од почетка па до ивице.

Кaд учитељице учи дете,

јер учитељица се препознаје,

од главе до пете.