PostHeaderIcon Моје насеље – Уједињене нације - Станковић Валентина

Моје насеље – Уједињене нације

Моје насеље је близу пруге.

у њему су улице широке и дуге.

Има пуно зграда и паркића,

свакога дана чују се деца из вртића.

Тамо нема свађе ни буке,

сви послови се обављају без муке.

Са игралишта често допиру овације

моје насеље се зове Уједињене нације!