PostHeaderIcon Бака-Милена Ђолић

Бака

Увек је према мени нежна,

каже ми да сам пуна врлина.

Нежно ме увек гледа,

да ме неко пипне не да.

Са мном се увек поигра,

баш је пуна мојих брига.

Некада ми погледа задатак

и направи колач по имену мак.

Ето то је моја бака,

весела и мени веома драга.