Поштовани родитељи,

У први разред основне школе за школску 2021/22. годину уписују се:
* редован упис

-деца рођена од 1. марта 2014.-28.фебруара 2015. Године

* превремени упис

-деца рођена од 1.марта 2015. до 31. августа 2015. године

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ подноси  захтев изабраној школи, у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању.    (,Сл.гл. РС,, бр.88/2017).

У захтеву треба да буде наведено име и презиме детета, датум рођења , адреса пребивалишта,  име и презиме родитеља/другог законског заступника, телефон и меил адреса родитеља као и разлог уписа детета у нашу школу.  
Упис ученика у први разред школске 2021/22. године вршиће се

– попуњавањм обрасца ПРИЈАВА (линк), који можете штампати или добити  у просторијама школе и у вртићу;

– електронским путем

На порталу е -Управа, где ће бити  доступна  услуга: Исказивање интересовања за упис детета у основу школу  (о датуму приступа порталу бићете благовремено обавештени преко сајта школе).

Родитељи приликом уписа не подносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму, Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника.

Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне на  сајту школе.

0 Shares