Квалитетно образовање за све

0 Shares

Пројекат „Квалитетно образовање за све“ представља трогодишњу активност коју заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе.

Програм реализује Одељење за образовање Савета Европе у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду и Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС.
Пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање пружањем подршке школама, њиховој локалној заједници у њиховим напорима у погледу борбе за, уклањања предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама. Пројекаткористи Оквир компетенција за демократску културу Савета Европе за систематску подршку надва нивоа – школском, укључујући локалне заједнице као и на нивоу образовних политика.
Пројекат траје 36 месеци, а реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја кроз активности које обухватају ширу групурелевантнихучесника,укључујућии Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања иваспитања, Универзитет у Београду, истраживачке институте, изабране школе, локалне заједнице,медије, невладине организације, стручњаке, академске, као и међународнеорганизације/донаторе у Србији.
40 школа из целе Србије радиће на имплементацији Оквира компетенција за демократску културу у и ван школе, кроз Дане демократске културе, вршњачка учења и размене и повезивање и укључивање локалне заједнице.
ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Крушевца као једна од школа које учествују у овом пројекту, а у оквиру Акционог плана израђеног током трајања пројекта, у периоду од 05-08. априла реализује Дане демократске културе.