Гимназија:
http://gimnazija.org.rs/

Медицинска школа:
https://www.medicinska.edu.rs/

Економско-трговинска школа:
http://ekonomskaks.edu.rs/

Прва техничка школа:
https://prva-tehnicka.edu.rs/

Политехничка школа „Милутин Миланковић“:
https://politehnicka-skola.edu.rs/

Хемијско-технолошка школа:
https://htsks.rs/

Музичка школа „Стеван Христић“:
https://www.muzickaskola.net/

Школа за основно и средње образовање „Веселин Николић“:
https://sosoveselinnikolic.weebly.com/

0 Shares