Поштовани родитељи,

У први разред основне школе за школску 2023/24. годину уписују се:
• деца рођена од 1. марта 2016.- 28.фебруара 2017. године (редован упис) • деца рођена од 1.марта 2017. до 31. августа 2017. године (превремени упис)
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
Упис ученика у први разред школске 2023/24 . године вршиће се :

1.електронским путем: на порталу е -Управа, где ће бити доступна услуга: Исказивање интересовања за упис детета у основу школу

Имајући у виду да је упитник на порталу е-Управе за упис у први разред у изради и да ће бити доступан тек у марту 2023. на овај начин помажемо родитељима да пријаву за упис свог детета у 1. разред обаве раније тј.

2. попуњавањм обрасца ПРИЈАВА који можете добити у вртићима: Голуб мира и Бисери  и  у просторијама школе;


Родитељи приликом уписа не подносе документа:

  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Потврду о пребивалишту детата
  • Лекарско уверење (потврда о обављеном здравственом прегледу детета за упис у школу)
  • Уверење о завршеном припремном предшколском програму,
    Ова документа прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника.

Додатне информације родитељи могу добити на тел. бр . 065/3447-300

0 Shares