Поштовани родитељи,

У први разред основне школе за школску 2024/25. годину уписују се:
• деца рођена од 1. марта 2017.- 28.фебруара 2018. године (редован упис)

 • деца рођена од 1.марта 2018. до 31. августа 2018. године (превремени упис)
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
Упис ученика у први разред школске 2023/24 . године вршиће се :

🌐 електронским путем: на порталу е -Управа, где ће бити доступна услуга: Исказивање интересовања за упис детета у основу школу

Имајући у виду да је упитник на порталу е-Управе за упис у први разред у изради и да ће бити доступан  од марта 2024. на овај начин помажемо родитељима да пријаву за упис свог детета у 1. разред обаве раније тј.

 🌐 попуњавањем обрасца ПРИЈАВА који можете овде преузети  и добити у вртићима: Голуб мира и Бисери  као и  у просторијама школе;


Родитељи приликом уписа не подносе документа:

  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Лекарско уверење (потврда о обављеном здравственом прегледу детета за упис у школу)
  • Уверење о завршеном припремном предшколском програму,
    Ова документа прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника.

Додатне информације родитељи могу добити на тел. бр . 037/447-300

0 Shares