Поштовани родитељи,

У први разред основне школе за школску 2022/23. годину уписују се:
• деца рођена од 1. марта 2015.- 29.фебруара 2016. године (редован упис) • деца рођена од 1.марта 2016. до 31. августа 2016. године (превремени упис)
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ подноси захтев изабраној школи , у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању. (,Сл.гл. РС,, бр.88/2017.).
У захтеву треба да буде наведено име и презиме детета, датум рођења , адреса пребивалишта, име и презиме родитеља/другог законског заступника, телефон и меил адреса родитеља као и разлог уписа детета у нашу школу.

Упис ученика у први разред школске 2022/23. године вршиће се :

 • попуњавањм обрасца ПРИЈАВА (линк), који можете штампати или добити у просторијама школе и у вртићу;
  електронским путем: на порталу е -Управа, где ће бити доступна услуга: Исказивање интересовања за упис детета у основу школу
  Родитељи приликом уписа не подносе документа:
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Потврду о пребивалишту детата
 • Лекарско уверење (потврда о обављеном здравственом прегледу детета за упис у школу)
 • Уверење о завршеном припремном предшколском програму,
  Ова документа прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника.

Пријаву за упис можете преузети ОВДЕ.

0 Shares