Водич испуњава три значајне функције: помаже ученицима да одреде своје место спрам света рада и информише их о занимањима и образовним профилима, тако да на основу споја тих сазнања донесу добро засновану одлуку о избору средње школе, односно занимања.

За више информација посетите сајт водич за основце.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

О свим питањима које се тичу дуалног образовања, детаљније се можете информисати на веб
порталу дуалног образовања Привредне коморе Србије:

https://dualnoobrazovanje.rs/0 Shares