Управа школе:
Милош Бранковић-директор
Башић Слободан-помоћник директора
Александар Раушевић- секретар
Администрација:
Зорица Николић-шеф рачуноводства
Невена Боровац-административни радник
Стручни сарадници:
Ђорђевић Биљана-психолог
Поповић Милутиновић Ана-педагог
Разредна настава:
Станковић Гордица – IV разред
Сабљић Светлана – IV разред
Радоичић Гордана – IV разред
Лазаревић Данијела – IV разред
Весна Алексић Миловановић – III разред
Светлана Јовановић – III разред
Ђорђевић Снежана – III разред
Чукић Снежана – III разред
Aнка Лисинац – III разред
Бранковић Радмила – II разред
Милосављевић Мицика – II разред
Милетић Мирјана – II разред
Петровић Бобан (Ивана Петковић) – II разред
Снежана Миљић – I разред
Стојановић Виолета – I разред
Спужић Драгица (Милица Радовић) – I разред
Јовановић Драгана – I разред
Величковић Саша – наставник верске наставе
Продужени боравак:
Оролић Небојша
Светлана Аранђеловић
Предметна настава:
Марија Бановић – наставник српског језика
Лукић Марина – наставник српског језика
Тања Панић – наставник српског језика
Ивана Бекрић – наставник српског језика
Милосављевић Марина – наставник енглеског језика
Марковић Љиљана – наставник енглеског језика
Ћирковић Даница – наставник енглеског језика
Томић Данијела – наставник енглеског језика
Живић Јелена – наставник немачког језика
Дејановић Милош – наставник немачког језика
Мијајловић Владимир – наставник ликовне културе
Маријана Весић – наставник ликовне културе
Живић Данијела – наставник музичке културе
Бранимир Челић – наставник историје
Татјана Павловић – наставник историје
Цветковић Адела – наставник географије
Лазаревић Маја – наставник географије
Ђолић Надежда – наставник физике
Ивановић Горица – наставник физике
Живковић Весна – наставник биологије
Светлана Лабан – наставник биологије
Милојевић Јелена – наставник математике
Наташа Антић – наставник математике
Силвана Аранђеловић – наставник математике
Николија Рибаћ – наставник математике
Милојевић Латинка – наставник хемије
Зоран Васић – наставник информатике и рачунарства/наставник технике и технологије
Лукић Милан – наставник информатике и рачунарства/наставник технике и технологије
Александар Јовановић – наставник информатике и рачунарства/наставник технике и технологије
Љиљана Лукић – наставник информатике и рачунарства/наставник технике и технологије
Јадранка Димић – наставник информатике и рачунарства/наставник технике и технологије
Ивановић Горица – наставник информатике и рачунарства/наставник технике и технологије
Радулац Борислав – наставник физичког васпитања
Ђолић Саша – наставник физичког васпитања
Николић Радослав – наставник физичког васпитања
Башић Слободан – наставник физичког васпитања
Величковић Саша – наставник верске наставе
Јован Јовановић – наставник верске наставе
Адела Цветковић – наставник грађанског васпитања
Библиотека:
Саша Милосављевић
Ивана Ранковић
Педагошки асистент:
Маја Горановић
0 Shares