Разредна настава

II разред Станковић Гордица Сабљић Светлана Радоичић Гордана Лазаревић Данијела I разред Весна Алексић Миловановић Светлана Јовановић Ђорђевић Снежана Чукић Снежана Aнка Лисинац IV разред „Разредна настава“

Службе

Директор Радулац Борислав Помоћник директора Mилосављевић Саша Педагог Поповић Милутиновић Ана Психолог Ђорђевић Биљана Логопед Jовановић Радица Библиотека Јелена Јанићијевић Ивана Ранковић Педагошки асистент Маја „Службе“

Предметна настава

Српски језик Марија Бановић Лукић Марина Виолета Пешић Ного Ивана Бекрић Енглески језик Милосављевић Марина Марковић Љиљана Ћирковић Даница Томић Данијела Немачки језик Љубичић Зорица „Предметна настава“