Предметна настава

0 Shares

Српски језик
Марија Бановић
Лукић Марина
Виолета Пешић Ного
Ивана Бекрић

Енглески језик
Милосављевић Марина
Марковић Љиљана
Ћирковић Даница
Томић Данијела

Немачки језик
Љубичић Зорица
Дејановић Милош

Ликовна култура
Јевремовић Владимир
Маријана Весић

Музичка култура
Живић Данијела
Слободан Михајловић

Историја
Бранимир Челић
Татјана Павловић

Географија
Цветковић Адела
Лазаревић Маја

Физика
Ђолић Надежда
Ивановић Горица

Биологија
Живковић Весна
Светлана Лабан

Математика
Милојевић Јелена
Наташа Антић
Силвана Аранђеловић
Александар Голубовић

Хемија
Милојевић Латинка

Информатика и рачунарство
Бранковић Милош
Лукић Милан
Александар Јовановић
Љиљана Лукић
Јадранка Димић
Мандић Драган

Техника и технологија
Ивановић Горица
Бранковић Милош
Лукић Милан
Александар Јовановић
Љиљана Лукић
Јадранка Димић

Физичко васпитање
Ђолић Саша
Николић Радослав
Башић Слободан
Томић Радомир

Верска настава
Величковић Саша
Јован Јовановић

Грађанско васпитање
Адела Цветковић
Јелена Јанићијевић