0 Shares

Милош Бранковић директор ОШ“Доситеј Обрадовић“ Крушевац истиче да се наша школа убрзано дигитализује како би пратила савремене токове у образовању и васпитању ученика. Све учионице у школи се опремају пројекторима, лаптоповима и осталом савременом ИТ опремом како би настава у потпуности била прилагођена дигиталном друштву у којем живимо.

Категорије: Новости