0 Shares

Током Дечије недеље, имали смо многе занимљиве часове, али посебан утисак на нас је оставио час српског језика.
Наша наставница Ивана је организовала разне игре кроз које смо обновили научено градиво о стварању нових речи.
Припремили смо слагалице које смо склапали и касније добијене речи разврстали у колоне на изведенице и сложенице.
Играли смо игру –„Погоди ко сам“, где смо одгонетали разне појмове из области творбе речи. Како бисмо открили загонетни појам, постављали смо једни другима питања и давали одговоре.
Неколико ученика из нашег одељења је направило велики, лепи пано на ком су приказали и уз помоћ ког су презентовали основне појмове о творби речи. Успели су и да нас испитају постављајући нам разна питања.
Поред тога успели смо да урадимо и неколико занимљивих задатака на табли.
Том часу су присуствовале и друге наставнице и учитељице.
Сви смо уживали у играма и успели да кроз игру обновимо и утврдимо градиво о грађењу речи.
Неда Петровић VI4
Тара Радулац VI4

Категорије: Новости