0 Shares

Обавештење за родитеље деце, будућих ученика наше школе који не живе на територији која  припада нашој школи.

Драги родитељи,

Подношење захтева за упис деце у први разред за школску 2024/2025. годину која територијално не припадају нашој школи траје до 1.2.2024. године. Молимо све заинтересоване родитеље деце рођене од 1. 3.2017.до 28.2.2018. да се јаве у ОШ „Доситеј Обрадовић“  Крушевац ради подношења захтева за упис.

 -Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ подноси захтев изабраној школи , у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању. (,Сл.гл. РС,, бр.88/2017.).
У захтеву треба да буде наведено име и презиме детета, датум рођења, адреса пребивалишта, име и  презиме родитеља/другог законског заступника/, телефон и меил адреса родитеља као и разлог уписа детета у нашу школу.

Директор школе Милош Бранковић

Категорије: Новости