0 Shares

Српски језик
Марија Бановић
Лукић Марина
Тања Панић
Ивана Бекрић

Енглески језик
Милосављевић Марина
Марковић Љиљана
Ћирковић Даница
Томић Данијела

Немачки језик
Живић Јелена
Дејановић Милош

Ликовна култура
Мијајловић Владимир
Маријана Весић

Музичка култура
Живић Данијела

Историја
Бранимир Челић
Татјана Павловић

Географија
Цветковић Адела
Лазаревић Маја

Физика
Ђолић Надежда
Ивановић Горица

Биологија
Живковић Весна
Светлана Лабан

Математика
Милојевић Јелена
Наташа Антић
Силвана Аранђеловић
Николија Рибаћ

Хемија
Милојевић Латинка

Информатика и рачунарство
Зоран Васић
Лукић Милан
Александар Јовановић
Љиљана Лукић
Јадранка Димић

Техника и технологија
Ивановић Горица
Зоран Васић
Лукић Милан
Александар Јовановић
Љиљана Лукић
Јадранка Димић

Физичко васпитање

Радулац Борислав
Ђолић Саша
Николић Радослав
Башић Слободан

Верска настава
Величковић Саша
Јован Јовановић

Грађанско васпитање
Адела Цветковић

Категорије: Uncategorized