Разредна настава

II разред Станковић Гордица Сабљић Светлана Радоичић Гордана Лазаревић Данијела I разред Весна Алексић Миловановић Светлана Јовановић Ђорђевић Снежана Чукић Снежана Aнка Лисинац IV разред „Разредна настава“

0 Shares

Службе

Директор Радулац Борислав Помоћник директора Mилосављевић Саша Педагог Поповић Милутиновић Ана Психолог Ђорђевић Биљана Логопед Jовановић Радица Библиотека Јелена Јанићијевић Ивана Ранковић Педагошки асистент Маја „Службе“

0 Shares

Предметна настава

Српски језик Марија Бановић Лукић Марина Виолета Пешић Ного Ивана Бекрић Енглески језик Милосављевић Марина Марковић Љиљана Ћирковић Даница Томић Данијела Немачки језик Љубичић Зорица „Предметна настава“

0 Shares