PostHeaderIcon Котрљање у дубини-Јана Тодоров

''Котрљање у дубини''

· Гледај како ћу да одем са сваким делом тебе,
не подцењуј оно
што ћу да урадим.
Једна ватра покре
ће се у мом срцу,
претвара се у најја
чу грозницу.
И вади ме из мрака!

· Ожиљци твоје љубави ме подсећају на нас,
због њих и
даље мислим да смо могли имати све.
О
жиљци твоје љубави ме остављају без даха.
Не могу да се одупрети осе
ћању,
да смо могли имати све!

· Пожелећеш да ме никада ниси срео,
и сузе
ће падати и котрљати се у дубини.
Котрљати се у дубини...
имао си моје срце у
шаци...